ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТЕК" (00240112), звіт на 05.02.2019

Детальна інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

ПІБ Посада Паспортні дані Зміст
Нагребельний Андрій Олегович Голова Наглядової ради -

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Голови Наглядової ради Нагребельного Андрія Олеговича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 14,285714% від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2014 року до 05.02.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Куянов Олександр Олексійович Член Наглядової ради -

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Куянова Олександра Олексійовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,515222 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2014 року до 05.02.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Возняк Віктор Йосипович Член Наглядової ради -

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року, припинено повноваження Наглядової Ради товариства, а саме: Члена Наглядової ради Возняк Віктора Йосиповича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з закінченням терміну обрання. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,058548 % від статутного капітала товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2014 року до 05.02.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Нагребельний Андрій Олегович Голова Наглядової ради -

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року обрано Наглядову раду ПРАТ "АТЕК" у кількості трьох осіб, а саме Головою Наглядової ради Нагребельного Андрія Олеговича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 14,285714% від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПРАТ "АТЕК", який здійснює повноваження на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Куянов Олександр Олексійович Член Наглядової ради -

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року обрано Наглядову раду ПРАТ "АТЕК" у кількості трьох осіб, а саме Членом Наглядової ради Куянова Олександра Олексійовича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,515222 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова особа пенсiйного вiку; Член Наглядової ради ПРАТ "АТЕК", який здійснює повноваження на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Возняк Віктор Йосипович Член Наглядової ради -

В зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТЕК" від 05.02.2019 року обрано Наглядову раду ПРАТ "АТЕК" у кількості трьох осіб, а саме Членом Наглядової ради Возняк Віктора Йосиповича, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,058548 % від статутного капітала товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: посадова особа пенсiйного вiку; Член Наглядової ради ПРАТ "АТЕК", який здійснює повноваження на безоплатній основі. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посилання на оригінал
Дата розміщення: 06.02.2019 17:20