Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" (33295475), звіт на 18.04.2017

Детальна інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

ПІБ Посада Паспортні дані Зміст
Фомiн Олександр Олександрович голова Наглядової ради 1997-12-12T00:00:00
646905
Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Наглядової ради Фомiна Олександра Олександровича, паспорт серiя АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк , акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Територiальна громада мiста Вiнницi, частка в статутному капiталi якого – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Кожуховський Олександр Миколайович член Наглядової ради 1998-05-11T00:00:00
767994
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження: члена Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича, паспорт серiя АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 1 рiк, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство «Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй – 140000,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Форманюк Микола Вiкторович члена Наглядової ради 1996-05-15T00:00:00
187311
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження: члена Наглядової ради Форманюка Миколи Вiкторовича, паспорт серiя АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 3 роки, акцiями товариства не володiє є представником акцiонера Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Луценко Наталiя Дмитрiвна Ревiзор 1997-07-21T00:00:00
533460
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження Ревiзора Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997року, на посадi була 3 роки, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера юридичної особи Територiальна громада м. Вiнницi, частка в статутному капiталi якого – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Фомiн Олександр Олександрович голова Наглядової ради 1997-12-13T00:00:00
646905
Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року та рiшення засiдання Наглядової ради вiд 18.04.2017 року, щодо Голови Наглядової ради, обраний строком на три роки голова Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович, паспорт серiя АА номер 646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду головного лiкаря мiської клiнiчної лiкарнi швидкої медичної допомоги м. Вiнницi, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Кожуховський Олександр Миколайович член Наглядової ради 1998-05-11T00:00:00
767994
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком строком на три роки члена Наглядової ради Кожуховського Олександра Миколайовича, паспорт серiя АА номер 767994, виданий 11.05.1998 року, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посади: т.в.о. директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй», заступника директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй», заступника генерального директора КП ВМР «Вiнницямiськтеплоенерго», фiнансового директора ТОВ ТСК «Пасаж», старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя «Iндустрiальний Союз Донбасу», аудитора Консорцiум «Iндустрiальна група», акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство «Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй – 140000,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Форманюк Микола Вiкторович член Наглядової ради 1996-05-15T00:00:00
187311
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком строком на три роки члена Наглядової ради Форманюка Миколу Вiкторовича, паспорт серiя АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП «Вiнницька транспортна компанiя», Заступник мiського голови м. Вiнницi, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера Територiальна громада мiста Вiнницi, частка в статутному капiталi якого – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.

Територiальна громада мiста Вiнницi Ревiзор 25512617
.

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2017 року обрано строком на 3 роки на посаду Ревiзора Територiальну громаду мiста Вiнницi, керуючий рахунком Вiнницька мiська рада, код ЄДРПОУ 25512617, що володiє часткою в статутному капiталi – 99,4%, розмiр пакета акцiй – 45 720 000,00 грн в особi Луценко Наталiї Дмитрiвни, паспорт серiя АА номер 533460 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 21.07.1997 року, протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада – директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством

Посилання на оригінал
Дата розміщення: 19.04.2017 10:56