Приватне акцiонерне товариство "Херсонський хлiбокомбiнат" (00380267), звіт на 26.04.2018

Детальна інформація:

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента:

ПІБ Посада Паспортні дані Зміст
Саган Ольга Олексiївна голова ревiзiйної комiсiї 1996-01-19T00:00:00
020252
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про припинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї Саган О.О. Рiшення прийнято загальними зборами у зв"язку iз спливом термiну повноважень на який було обрано особу та оформлено протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Саган О.О. була обрана на посаду згiдно протоколу загальних зборiв № 20 вiд 30.04.2015р. строком на три роки. Саган С.О. володiє 80 шт. простими iменними акцiями Товариства. Саган О.О. перебувала увесь термiн повноважень - 3 роки. Саган О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному складi ревiзiйної комiсiї не обумовлена ЗУ "Про акцiонернi товариства" та вимогам статуту Товариства.

Ольховенко Людмила Юрiївна член ревiзiйної комiсiї 1996-03-22T00:00:00
104337
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Ольховенко Л.Ю. Рiшення прийнято загальними зборами у зв"язку iз спливом термiну повноважень на який було обрано особу та оформлено протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р.Ольховенко Л.Ю. була обрана на посаду згiдно протоколу загальних зборiв № 20 вiд 30.04.2015р. строком на три роки. Ольховенко Л.Ю. володiє 300 шт. простими iменними акцiями Товариства. Ольховенко Л.Ю. перебувала увесь термiн повноважень - 3 роки. Ольховенко Л.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному складi ревiзiйної комiсiї не обумовлена ЗУ "Про акцiонернi товариства" та вимогам статуту Товариства.

Ковальська Ольга Йосипiвна член ревiзiйної комiсiї 1996-03-14T00:00:00
058770
Суворовський РВ УМВС України в Херсонськiй областi

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Ковальської О.Й. Рiшення прийнято загальними зборами у зв"язку iз спливом термiну повноважень на який було обрано особу та оформлено протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Ковальська О.Й. була обрана на посаду згiдно протоколу загальних зборiв № 20 вiд 30.04.2015р. строком на три роки. Ковальська О.Й. володiє 100 шт. простими iменними акцiями Товариства. Ковальська О.Й. перебувала увесь термiн повноважень - 3 роки. Ковальська О.Й. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Неодхiднiсть змiни у персональному складi ревiзiйної комiсiї не обумовлена ЗУ "Про акцiонернi товариства" та вимогам статуту Товариства.

Саган Ольга Олексiївна член ревiзiйної комiсiї 1996-01-19T00:00:00
020252
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про обрання до складу ревiзiйної комiсiї Саган О.О., шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято загальними зборами у зв"язку iз формуванням нового складу ревiзiйної комiсiї та оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Саган О.О. володiє 80 шт. простими iменними акцiями Товариства. Саган О.О. була обрана на посаду строком на 5 рокiв з дати прийняття рiшення - до 26.04.2023 року включно. Саган О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останi п"ять рокiв Саган О.О. перебувала на посадi провiдного економiста та заступника начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат". Згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства обранi члени ревiзiйної комiсiї можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.

Ольховенко Людмила Юрiївна член ревiзiйної комiсiї 1996-03-22T00:00:00
104337
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про обрання до складу ревiзiйної комiсiї Ольховенко Л.Ю. шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято загальними зборами у зв"язку iз формуванням нового складу ревiзiйної комiсiї та оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Ольховенко Л.Ю. володiє 300 шт. простими iменними акцiями Товариства. Ольховенко Л.Ю. була обрана на посаду строком на 5 рокiв з дати прийняття рiшення - до 26.04.2023 року включно. Ольховенко Л.Ю. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останi п"ять рокiв Ольховенко Л.Ю. перебувала на посадi провiдного економiста економiчно-фiнансового вiддiлу ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат". Згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства обранi члени ревiзiйної комiсiї можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.

Кiрман Вiкторiя Олександрiвна член ревiзiйної комiсiї 1998-08-21T00:00:00
580110
Днiпровський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про обрання до складу ревiзiйної комiсiї Кiрман В.О., шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято загальними зборами у зв"язку iз формуванням нового складу ревiзiйної комiсiї та оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Кiрман В.О. не володiє акцiями Товариства. Кiрман В.О. була обрана на посаду строком на 5 рокiв з дати прийняття рiшення - до 26.04.2023 року включно. Кiрман В.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останi п"ять рокiв Кiрман В.О. перебувала на посадi економiста з працi фiнансово-економiчного вiддiлу ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат". Згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства обранi члени ревiзiйної комiсiї можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.

Саган Ольга Олексiївна голова ревiзiйної комiсiї 020252

26.04.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат" прийнято рiшення про обрання голови ревiзiйної комiсiї Саган О.О., шляхом кумулятивного голосування. Рiшення прийнято загальними зборами у зв"язку iз формуванням нового складу ревiзiйної комiсiї та оформлене протоколом загальних зборiв № 24 вiд 26.04.2018р. Саган О.О. володiє 80 шт. простими iменними акцiями Товариства.Саган О.О. була обрана на посаду строком на 5 рокiв з дати прийняття рiшення - до 26.04.2023 року включно. Саган О.О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останi п"ять рокiв Саган О.О. перебувала на посадi провiдного економiста та заступника начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ПРАТ "Херсонський хлiбокомбiнат". Згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" та статуту Товариства обранi члени ревiзiйної комiсiї можуть обиратися до складу ревiзiйної комiсiї необмежену кiлькiсть разiв.

Посилання на оригінал
Дата розміщення: 26.04.2018 12:50