ДЕКЛАРАЦІЯ родинних зв’язків кандидата на посаду судді з 2014 по 2018 роки

Спесивцев Олексій Валерійович

Місце роботи:

Харківський апеляційний адміністративний суд; Другий апеляційний адміністративний суд з 27.12.2018 року. 61057, м.Харків, майдан Театральний, 1

Займана посада:

Помічник заступника голови суду; помічник судді

Розділ ІІ. Відомості про осіб, з якими є родинні зв’язки

1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

✔Підтверджую
Не підтверджую

2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Ступінь родинного зв’язку Місце роботи /проходження служби Займана посада Період перебування на посаді
з до
1 Руденко (спесивцева) Олена Валеріївна рідна сестра Харківський апеляційний адміністративний суд помічник судді 01.09.2010 02.01.2019
2 Руденко Віталій Володимирович чоловік сестри Філія державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» у Сумській області Начальник 11.12.2018 по теперішній час

Розділ ІІІ. Відомості про пов’язаність спільним проживанням, побутом, наявність взаємних прав та обов’язків

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Інформація щодо спільного проживання Інформація щодо пов’язаності спільним побутом Інформація щодо взаємних прав та обов’язків
1 Руденко (спесивцева) Олена Валеріївна Спільно не проживаємо Спільним побутом не пов’язані Відсутні взаємні права та обов’язки
2 Руденко Віталій Володимирович Спільно не проживаємо Спільним побутом не пов’язані Відсутні взаємні права та обов’язки

Місце для додаткової інформації:

Указом Президента України від 29.12.2017 року № 455/2017 «Про ліквідацію апеляційних
адміністративних судів та утворення апеляційних адміністративних судів в апеляційних округах»
ліквідовано Харківський апеляційний адміністративний суд та утворено Другий апеляційний
адміністративний суд в апеляційному окрузі, що включає Полтавську, Сумську та Харківську області,
з місцезнаходженням у місті Харкові.
Згідно з повідомленням в газеті «Голос України» № 250 від 28.12.2018 року, Другий апеляційний
адміністративний суд розпочав роботу з 28.12.2018 року, у зв'язку з чим, відповідно до положень ч. 6 ст.
147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Харківський апеляційний адміністративний суд
припинив здійснення правосуддя.

Подано: 31.1.2019 11:55:09